Koło PLENER
przy
Oddziale Warszawskim
STOWARZYSZENIA ARCHITEKTÓW POLSKICH